Taxatie en verklaring - certificaat ivoren objecten  
  Op deze pagina kunt u een verklaring omtrent de ouderdom van uw ivoren object bestellen. Met deze verklaring voldoet u aan de wetgeving om een aanvaardbaar bewijs te overleggen.  
  Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet bij verkoop te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES - certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.  
  Het ivoor moet in het bezit gekomen zijn vóór 1 maart 1947. Artikel 2 w) Verordening (EG) nr. 338/97 van 9 december 1996.  
  Er moet een aanvaardbaar bewijs kunnen voorgelegd worden dat aantoont dat het stuk dateert van voor 1 juni 1947, zoals de identiteit en verklaring van de eigenaar, de omstandigheden van verwerving van de objecten, een foto, een verklaring omtrent de ouderdom door een taxateur.  
  Het ivoor moet bewerkt zijn d.w.z. ter vervaardiging van juwelen, decoratie, kunstvoorwerpen, gebruiksvoorwerpen of muziekinstrumenten in een toestand zijn gebracht die grondig verschilt van hun natuurlijke ruwe staat en waarvan ten genoegen van de administratieve instantie van de betrokken lidstaat is aangetoond dat zij onder die voorwaarden zijn verworven.  
  Dergelijke objecten gelden enkel als bewerkt indien zij duidelijk passen in een van de genoemde categorieën en indien zij de beoogde functie kunnen vervullen zonder dat daarvoor nóg snijwerk, bewerkingen of verdere afwerking nodig zijn. Artikel 2 w) Verordening (EG) nr. 338/97 van 9 december 1996  
  Het ivoor moet binnen de EU blijven.  Artikel 8 2 b) Verordening (EG) nr. 338/97 van 9 december 1996  
     
  Bestel hieronder een taxatie en verklaring van uw object.  
  Kosten Taxatie en verklaring - Certificaat € 24.95  
 
 
Naam en voorletter:
Straat adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Uw e-mailadres:
Uw toelichting en omschrijving van het object:
Upload foto object:
   
Algemene voorwaarden: Ja, ik ga akkoord
 
 
 
     
HOME
TAXATIE
AANGEBODEN OBJECTEN
IVOOR VERKLARING
DISCLAIMER
CONTACT