Specialisten in Aziatica, etnografica en volkskunst  
  Bij de Taxatie Studio kunt u uw antiek te laten taxeren door professionele taxateurs. Een taxatie kunt u eenvoudig aanvragen via de rubriek taxatie. Wij gaan zorgvuldig en integer om met uw opdracht. Naast taxeren is het leveren van ivoor certificaten een van de diensten van de studio.  
   
  Iedere taxateur die met ons samenwerkt heeft een jarenlange ervaring in zijn of haar vakgebied. Daarom weten zij, als geen ander, de waarde van uw object. Onze taxateurs zijn onafhankelijk en het taxeren gebeurt zonder eigenbelang.  
   
  Bij geschiktheid kan de Taxatie Studio als onafhankelijk taxateur na taxatie bemiddelen bij aan – en verkoop van kunstvoorwerpen en antiek. In de rubriek aangeboden objecten kunt u kennis nemen van de antieke stukken waar wij een verkoop opdracht voor ontvingen.  
  Inboedel Taxatie  
  Heeft u een taxatie rapport nodig dan kan één van onze experts bij u een taxatie komen verrichten.  
  Wij hanteren daar de volgende prijzen voor :  
  Voorrijkosten inclusief een uur taxeren € 165.00 en ieder volgend uur € 80.00  
  Deze taxaties kunnen gemaakt worden voor verschillende doeleinden :  
  Juridische geschillen  
  Boedelverdelingen bij erfenissen  
  Boedelverdelingen bij echtscheidingen  
  Beneficiaire aanvaarding bij een erfenis  
  Verzekeringsdoeleinden, zoals brand- en inboedelverzekeringen  
  Successierecht berekeningen voor erf belasting  
  Een andere mogelijkheid is dat een van onze experts langs komt om samen met u bijvoorbeeld waardevolle objecten te scheiden van minder waardevolle stukken.  
  Dat betekent voor u dat u een waardering of taxatie krijgt van de objecten in uw inboedel en dat u antwoorden krijgt op wat de objecten zijn en een realistische waarde bepaling.  
HOME
TAXATIE
AANGEBODEN OBJECTEN
IVOOR CERTIFICAAT
DISCLAIMER
CONTACT